فهرست بستن

حسابداری حقوق و دستمزد

آزمون آنلاین فنی و حرفه ای

سوال1:هنگامی که حقوق پرسنل در پایان ماه پرداخت نشده باشد و حالت معوق می باشد کدام حساب بستانکار است.

سوال2 :تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد از وظایف دایره .............. می باشد.

سوال ۳: کمک هزینه ی اولاد بر چه اساس تعیین می شود؟

سوال ۴: کدام گزینه ها به عنوان هزینه های سربار شناخته میشود؟

سوال 5: عیدی و پاداش کارگران در پایان سال توسط چه کسی تعیین میشود؟

سوال 6: کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

سوال 7: طرح طبقه بندی مشاغل از وظایف ؟

سوال 8: فوق العاده کار روز جمعه در صورتی که روز تعطیل رسمی باشد، چه درصدی است؟

سوال 9: کل حقوق و مزایای ماهانه ی مشمول بیمه کارگران شرکت الوند 75695600 ریال است هزینه بیمه بیکاری سهم کارفرما چه مبلغی است؟

سوال 10: هزینه ی دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید کار میکنند به چه حسابی بدهکار می گردد؟

سوال 11: کارگری به مدت 30 روز کارکرد داشته، حقوق ماهانه دریافتی او 1430000 ریال می باشد حقوق وی را در یک روز محاسبه کنید؟

سوال 12: کارگری در 89/2/15 استخدام شده است و دو روز غیبت غیر موجه داشته است.اگر مزد روزانه ی او و14666 ریال باشد مبلغ بیمه سهم کارگر ماه اردیبهشت چقدر است؟

سوال 13: اصطلاح کمک عائله مندی به معنی ............ است.

سوال 14: اگر حقوق عادی کارگر هر ساعت 80000 ریال باشد حقوق و دستمزد هر ساعت شب کاری ایشان چند ریال است؟

سوال 15: بهترین راه حفاظت از اطلاعات حقوقی موجود در نرم افزار چیست؟

سوال ۱6: پس از تهیه ی لیست حقوق و دستمزد جمع حقوق به چه حسابی بدهکار میگردد؟

سوال 17: ثبت پرداخت وام به پرسنل کدام است؟

سوال 18: عبارت میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین برابر است با :

سوال 19: طبق قانون، عیدی و پاداش بر چه اساس تعیین می گردد؟

سوال 20: کارگری دریک ماه 190 ساعت کارکرد با حقوق ساعتی 5000 ریال داشته است حقوق اضافه کاری وی چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *