فهرست بستن

مالیات حقوق چیست؟

فهرست مطلب

مالیات حقوق چیست؟

مالیات حقوق یکی از انواع مالیات است که در قانون درنظر گرفته شده است و از حقوق افرادی که زیر نظر افراد یا شرکت ها استخدام شده اند کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد. هنگامی که شخصی حقیقی نزد شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مشغول به کار بوده و به ازای دراختیار قرارگذاشتن نیروی کاری خود، از آن فعالیت درآمد نقدی یا غیرنقدی کسب می نماید، به این حقوق، مالیات تعلق می گیرد. تصور این موضوع که تمام افراد مشغول به کار که دریافت حقوق دارند باید بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات‌حقوق بپردازند درست نیست. تعلق گرفتن مالیات‌حقوق دارای شرایطی می باشد. علاوه بر موارد فوق، لازم است که شخص از مبلغ سقف درآمدی که هر ساله توسط دولت تعیین می گردد برخوردار باشد تا دارای درآمد مشمول مالیات حقوق تشخیص داده شود. مطالب مرتبط: صورت معاملات فصلی چیست؟ اظهارنامه مالیاتی چیست؟ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ فاکتور رسمی چیست؟ دراین تصمیم گیری عواملی نظیر میزان تورم، اوضاع اقتصادی، تولیدات و وضعیت اشتغال بر تعیین میزان حقوق مشمول مالیات از سوی دولت تاثیر گذار است. کارفرما میزان مالیات‌حقوق را محاسبه نموده و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید. قانون مالیات حقوق که از آن به عنوان مالیات دستمزد نیز یاد می شود جزء مالیات های مستقیم و مالیات‌های تکلیفی می باشد. مالیات حقوق، مالیات مستقیم است از آن جهت که مستقیما از درآمد فرد کسر می گردد به علاوه مالیات تکلیفی بوده از آن جهت که محاسبه و کسر مالیات از حقوق پرسنل بر عهده کارفرما می باشد.   مالیات حقوق جزء مالیات های مستقیم و تکلیفی می باشد.

انواع روش های محاسبه مالیات بر حقوق چیست؟

منظور از مالیات عادی چیست؟ کارفرمایی که دارای کارکنانی باشد فارغ از از تعداد کارکنان می بایست برای هر کدام میزان مالیات حقوق را محاسبه نماید و پس از کسر آن از حقوق پرسنل هر ماه به اداره امور مالیاتی تحویل نماید. این موضوع که به حقوق هریک از پرسنل چه مقدار مالیات تعلق می گیرد، دارای قوانین مشخصی است که سالانه توسط دولت تعیین و ابلاغ می گردد. هر یک از پرسنل بر حسب درامد خود مشمول درصد مشخصی از پرداخت مالیات می گردند. کارفرما با محاسبه این مقدار مشخص مالیات، به ازای هر یک از نیروها ، مبلغ را به طور ماهانه به حساب سازمان مالیات واریز می نماید. در یک مثال به توضیح پرداخت مالیات عادی حقوق می پردازیم. مقدار حقوق یکی از پرسنل در ماه جاری 4 میلیون تومان در نظر گرفته می شود. باید به این نکته توجه داشته باشید که میزان معافیت پایه حقوق در سال 99 کمتر از 3 میلیون تومان در ماه می باشد. یعنی حقوق بیشتر از 3 میلیون تومان در ماه و یا 36 میلیون تومان در سال مشمول پرداخت عادی مالیات بر حقوق می گردند. مازاد این میزان حقوق با فرض نرخ مالیات حقوق 10 درصدی مشمول محاسبه مالیات می گردد. 4 میلیون تومان کل حقوق دریافتی 3 میلیون تومان معافیت پایه 3 میلیون – 4 میلیون تومان مبلغ 1 میلیون تومان مازاد بر معافیت پایه وجود خواهد داشت: ده درصد از باقیمانده فوق یعنی 1 میلیون تومان، برابر با صد هزار تومان بوده که از دریافتی پرسنل کسر می گردد. به عبارت دیگر حقوق‌های کمتر از 3 میلیون تومان در ماه، در سال 1399 معاف از پرداخت مالیات هستند.

منظور از مالیات مناطق محروم چیست؟

سازمان برنامه و بودجه کشور جهت حمایت از کسب و کارهای موجود در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، توسعه اشتغال و گردش بیشتر مالی و اقتصادی در بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 99 قانون ویژه ای تصویب نموده است. دراین قانون، 50 درصد از مالیات حقوق کسب و کارهایی که دارای نیروهای انسانی فعال باشند مشمول بخشیدگی مالیاتی می گردد. مزایای غیر نقدی پرداختی به پرسنل نیز به طورکامل از مالیات معاف می باشد. افراد شاغل در مناطق محروم از معافیت مالیات حقوق برخوردار هستند.

مشمولین مالیات بر حقوق چه کسانی هستند؟

اشخاص حقیقی مذکور به شرطی مشمول مالیات بر حقوق می شوند در هنگام استخدام شرایط زیر را داشته باشند:
 • دارای مقدار حقوق مشخص حقوقی به نام ” سقف حقوق معاف از مالیات” که از سمت دولت تعیین می شود باشند
 • از سایر معافیت های حقوق مالیات برخوردار نشوند
به عبارت دیگر باید دانست که قانون پرداخت مالیات حقوق و دستمزد شامل تمام حقوق بگیران نمی شود.

منظور از درآمد مشمول مالیات حقوق چیست؟

منظور از درامد مشمول مالیات حقوق بنابر ماده 83 قانون مالیات، حقوق، دستمزد، مقرری و مزایای تعلق گرفته به آن شغل قبل از محاسبه کسورات و بعد از احتساب میزان معافیت های مربوطه است. خواه مستمر و غیر مستمر و یا نقدی و غیر نقدی باشند. به عبارت دیگر پرداخت مالیات‌حقوق که از آن به عنوان مالیات دستمزد نیز یاد می شود شامل تمامی افراد حقوق بگیر نمی شود. بلکه برای پرداخت آن به مبلغ سقف درآمدی کارکنان توجه می گردد. معافیت های مالیات بر حقوق مشمول بخش‌‌هایی از دستمزد می گردد که به تفصیل بیان خواهد شد. یک به یک این میزان معافیت ها از مبلغ کل حقوق کسر گردیده و مبلغ خالص نهایی مشمول مالیات بر حقوق می گردد. نکته: عیدی نیز همانند حقوق مالیات پذیر می باشد

زمان واریز مالیات حقوق

بنابر قانون مالیات حقوق، مهلت پرداخت مالیات حقوق توسط هر کارفرما یک ماه (برابر با سی روز) از سررسید تخصیص حقوق ماهانه پرسنل می باشد. وی در این زمان، فرصت دارد تا به پرداخت اینترنتی قبض مالیات حقوق اقدام نماید. درصورتی که تا این تاریخ کارفرما اقدام به واریز مالیات‌حقوق نکند، مشمول جریمه تاخیر پرداخت مالیات حقوق می گردد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی با توجه به میزان درآمدی که از فعالیت های خود در داخل یا خارج از ایران کسب می کنند، پس از محاسبه سود و زیان، کسورات و معافیت ها، مشمول مالیات بر درآمد می شوند. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران، 25 درصد از مبلغ سود حاصل از درامد‌های انتفاعی شرکت است. از این تعریف، تفاوت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات حقوق افراد را تشخیص می دهیم. اشخاص حقوقی باید مالیات بردرآمد خود را پرداخت نمایند.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارگران سال 99

جهت محاسبه حقوق کارگران در سال 99 نیاز است که ابتدا میزان حقوق آنها را بدون محاسبه کسورات و با در نظر گرفتن معافیت های مالیات حقوق محاسبه نماییم. عدد به دست آمده در یکی از ردیف‌های جدول مالیات حقوق سال 99 قرار خواهد گرفت. نرخ مالیات حقوق به صورت پله ای محاسبه می گردد. به عنوان مثال اگر شخصی دستمزد بیست میلیون تومانی در ماه دارد، نباید بابت تمام حقوق خود، مالیات 25 درصدی بپردازد. بلکه به طور پله ای از هر بخش حقوقش که در یکی از ردیف های جدول قرار می گیرد کسر می گردد. به عبارتی حقوق باید از تمام ردیف‌های جدول گذشته تا به مرحله آخر برسد.

فرمول محاسبه مالیات حقوق 99

برای محاسبه مالیات حقوق ابتدا باید مزایای مشمول مالیات حقوق فرد محاسبه شود، سپس مبلغ مزایای مشمول مالیات حقوق فرد در جدول مالیاتی قرار داده شده و با توجه به مقدار مزایای مشمول مالیات میزان مالیات مشخص می شود. به عنوان مثال اگر فردی در ماه 4,500,000 تومان مزایای مشمول مالیات داشته باشد، این مبلغ وارد جدول مالیاتی می شود و در ردیف اول و دوم جدول قرار می گیرد. اگر بخواهیم فرمول این محاسبه را بنویسم ، می توانیم به صورت زیر عمل نماییم: درصد جدول مالیاتی * مزایای مشمول مالیات  =  مالیات قابل پرداخت بنابراین 3,000,000 * 0% = 0 1,500,000 * 10% =150000 با توجه به محاسبات انجام شده با جمع نمودن خروجی ردیف 1 و 2 جدول مالیاتی، مبلغ مالیات قابل پرداخت فرد 150,000 تومان می شود. البته در نرم افزار حقوق و دستمزد نیازی به محاسبه مالیات به صورت دستی نمی باشد و در هنگام محاسبه حقوق برای پرسنل، نرم افزار به صورت اتوماتیک مالیات حقوق قابل پرداخت را محاسبه می نماید.  

مثال محاسبه مالیات حقوق 99

در یک مثال، به چگونگی محاسبه مالیات حقوق برای فردی که دارای حقوق 21.350.000 تومان دراین ماه دارد می پردازیم. مبلغ 21.350.000 تومان شامل تمام بازه‌های جدول مالیات حقوق می گردد. این مبلغ را به بازه های موجود در جدول تقسیم می نماییم. 21.350.000 تومان = 4.500.000 +3.000.000+ 4.500.000 +6.350.000

 موارد معاف از مالیات حقوق سال 99

معافیت مالیاتی سال 99 به صورت جامع در ابتدای سال ارائه می شود. سازمان امور مالیاتی بنا بر نوع فعالیت و شرایط هر منبع درامد، معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد ویژه ای را در سال 99 در نظر گرفته است. دراین بخش پاسخ نکات مهمی مانند نحوه محاسبه مالیات عیدی، نحوه محاسبه مالیات حقوق افراد بازنشسته، آيا به عيدي كارگران ماليات تعلق مي گيرد و سوالات اساسی شما درباره موارد معاف از مالیات حقوق داده می شود. این معافیت ها به شرح زیر می باشند:
 • هزینه های معالجه و بیمه که بابت خسارت بدنی و جانی که از سمت کارفرما یا بیمه تعلق می گیرد
 • هزینه های سفر مربوط به کار و فوق العاده مسافرت
 • حقوق بازنشستگی ، مستمری پایان خدمت، مستمری وظیفه، خسارت اخراج، بازخرید، حقوق دریافتی توسط وارثان، حقوق ایام مرخصی که استفاده نشده باشد و حق سنوات
 • مسکن یا محلی که توسط کارکنان در محل یک کارخانه، کارگاه یا امثال آن استفاده می شود
 • خانه‌های سازمانی که طبق قانون به ماموران کشوری واگذار می گردد
 • حقوق کارکنان نیروهای مسلح کشور از قبیل نظامی و انتظامی، کارکنان وزارت اطلاعات و جانبازان کشوری و آزادگان معاف از مالیات می باشد
 • اعضای هیات‌های سیاسی خارجی و گرو های ارسالی از دولت‌های دیگر مشروط بر اینکه جهت عقد معاملات بین المللی باشد
 • سایر موارد موجود در فیش حقوقی پرسنل در عنوان موارد مشمول مالیات ذکر نشده باشند معاف از پرداخت مالیات هستند
 • حقوق کارکنان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دارای معافیت 50 درصدی هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *