فهرست بستن

دور ه های عمومی و اداری

 دور های عمومی

دور های ادارای

دوره های ویژه

آموزش ICDL جامع (مهارت هفتگانه) آموزش اکسل (Excel) آموزش اکسل پیشرفته آموزش ورد (Word) آموزش ورد (Word) پیشرفته آموزش پاورپوینت (PowerPoint) آموزش اکسس (Access) دوره آموزش نصب ویندوز دوره آموزش تایپ ده انگشتی آموزش منشی گری حرفه ای آموزش مسئول دفتر و رئیس دفتر حرفه ای آموزش دبیرخانه و بایگانی آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی آموزش کارت مدیریت فنی حرفه ای آموزش کارت مربیگری فنی حرفه ای   کارگاه آموزشی یکروزه آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی