فهرست بستن

آموزشگاه حسابداری تهرانسر

ICDL1

پاروپوینت

گرافیک، آموزش طراحی، گرافیک

++C

آموزشگاه کامپیوتر حسابداری تهرانسر (پـــویــاگـران) همواره کوشیده است توازن منطقی بین نیازهای بازار کار و توانایی فنی متقاضیان را برقرار نموده و با ارائه آخرین روش های آموزشی علاوه بر تحصیلات آکادمیک در صنعت نیز مشغول به کار می باشند.